احمد ابو محبوب - شرح آنلاین
همفکری برای حل مشکل کاغذ در پیچ و تاب جلسات ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

همفکری برای حل مشکل کاغذ در پیچ و تاب جلسات

مهر، (شرح آنلاین)- برگزاری جلسات شورای برنامه‌ریزی سی و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و همچنین نشست بررسی موضوع بحران کاغذ و راهکارهای عبور از وضع اکنون از جمله اخبار مهم حوزه کتاب در این هفته هستند.