اداره کل راه و شهرسازی - شرح آنلاین
جلب مشارکت مردم مدنظر اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گیرد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

جلب مشارکت مردم مدنظر اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گیرد

یزد، فارس، (شرح آنلاین) - استاندار یزد با بیان اینکه اداره کل راه و شهرسازی را نباید مانع توسعه دید گفت: جلب مشارکت مردم مدنظر اداره کل راه و شهرسازی استان قرار گیرد.