استاندارد - شرح آنلاین
۲ باشگاه جدید لیگ دسته اول ورزشگاه ندارند! ۰۱ خرداد ۱۳۹۸

۲ باشگاه جدید لیگ دسته اول ورزشگاه ندارند!

فارس، (شرح آنلاین) -از 3 باشگاه صعود کرده به لیگ دسته اول 2 باشگاه هنوز ورزشگاه استاندارد برای میزبانی ندارند.