اعتبار - شرح آنلاین
تخصیص ۸۰ میلیون دلار برای ۸۰ میلیون تن کاغذ ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تخصیص ۸۰ میلیون دلار برای ۸۰ میلیون تن کاغذ

صداوسیما، (شرح آنلاین) - وزیر ارشاد: امسال ۸۰ میلیون دلار که برای ۸۰ میلیون تن کاغذ می‌تواند صرف شود تخصیص داده می‌شود و برای ۶ ماه اول ۴۰ هزار تن کاغذ خواهیم داشت.