اعتصاب کامیونداران - شرح آنلاین
کامیونداران و کشاورزان فرانسوی به جمع معترضان این کشور پیوستند ۱۵ آذر ۱۳۹۷

کامیونداران و کشاورزان فرانسوی به جمع معترضان این کشور پیوستند

اتحادیه های کامیون داران و کشاورزان فرانسه به منظور افزایش فشار بر دولت این کشور جهت رسیدگی به شکایات و تحقق مطالباتشان، اعضای خود را به برگزاری اعتصاب و اعتراضات عمومی دعوت کردند.