اعتصاب - شرح آنلاین
آزادی ۱۵ کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه/خبرنگاری دستگیر نشده است ۲۹ آبان ۱۳۹۷

آزادی ۱۵ کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه/خبرنگاری دستگیر نشده است

دزفول- ۱۵ کارگر بازداشتی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که اقدام به اعتصاب و تجمع کرده بودند آزاد شدند.