اعتماد - شرح آنلاین
انتظارات مردمی و سازمان اطلاعاتی 28 فروردین 1398

انتظارات مردمی و سازمان اطلاعاتی

فارس،( شرح آنلاین ) - زندگی بدون امنیت و یا احساس امنیت هر چند از نظر سطح رفاه در درجه بالایی باشد، نمی‌تواند انسان را قانع کند.

شناسایی و رفع بسترهای فساد سبب ایجاد اعتماد مردم می شود 26 فروردین 1398

شناسایی و رفع بسترهای فساد سبب ایجاد اعتماد مردم می شود

قوه قضائیه،( شرح آنلاین ) - رئیس قوه قضائیه «اصلاح روندها و بسترهای فسادزا» و «اعلام خبر برخورد با مفسدان» را دو مؤلفه اصلی برای ایجاد اطمینان در مردم نسبت به مقابله نظام جمهوری اسلامی با مفاسد دانست.