اعدام نخست‌وزیر - شرح آنلاین
۵۹ سال پس از نخستین کودتای ترکیه و اعدام مندرس ۰۷ خرداد ۱۳۹۸

۵۹ سال پس از نخستین کودتای ترکیه و اعدام مندرس

تسنیم، (شرح آنلاین) - اعدام نخست‌وزیر٬ یکی از مهمترین جلوه‌های تلاش نظامیان برای حفظ قدرت در دوران پس از مرگ آتاتورک بود.