اغوزنامه - شرح آنلاین
حماسه ‘دده قورقود’ در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد ۱۰ آذر ۱۳۹۷

حماسه ‘دده قورقود’ در فهرست میراث فرهنگی یونسکو ثبت شد

حماسه ' دده قورقود '، بعنوان میراث مشترک جمهوری آذربایجان، ترکیه و قزاقستان، در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو ثبت شد .