افزایش تورم - شرح آنلاین
کردستان با تورم ۶۳ درصدی در صدر قرار گرفت ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

کردستان با تورم ۶۳ درصدی در صدر قرار گرفت

مهر، ( شرح آنلاین ) - در فروردین ماه درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) به طور میانگین برای خانوارهای کشور به ٥١.٤ درصد رسید واستان کردستان با ۶۳.۴ درصد در صدر قرار گرفت.