افزایش حقوق کارگران - شرح آنلاین
حقوق کارگران حداقل باید ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد ۱۷ اسفند ۱۳۹۷

حقوق کارگران حداقل باید ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد

تسنیم ، (شرح آنلاین) - نماینده سیرجان در مجلس گفت: شورای حقوق و دستمزد در تعیین حقوق کارگران منافع این قشر و کارفرمایان را به طور مساوی در نظر گیرد.