افزایش نرخ لیر - شرح آنلاین
نرخ لیر با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه از سقوط بازگشت ۰۶ فروردین ۱۳۹۸

نرخ لیر با افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ترکیه از سقوط بازگشت

بلومبرگ ، ( شرح آنلاین) - پس از این که بانک مرکزی ترکیه اعلام کرد نرخ بهره را افزایش داده است و اشاره کرد گام‌هایی را برای تقویت ذخایر رسمی خود بر می‌دارد، نرخ تبادل لیر از بدترین سقوط اخیر خود بازگشت.