افسر ارشد ستاد مبارزه با دوپینگ ایران - شرح آنلاین
دوپینگ به صفر نخواهد رسید ۱۲ آذر ۱۳۹۷

دوپینگ به صفر نخواهد رسید

افسر ارشد ستاد مبارزه با دوپینگ ایران گفت: نباید انتظار داشته باشیم که روزی دوپینگ در ایران و جهان به صفر برسد.