اقتصاد ایران - صفحه 2 از 2 - شرح آنلاین
تحولات اقتصادی  ایران در سال۹۸مشروط به اقدام بودجه‌ای دولت، مثبت است ۲۷ اسفند ۱۳۹۷

تحولات اقتصادی ایران در سال۹۸مشروط به اقدام بودجه‌ای دولت، مثبت است

مهر ، (شرح آنلاین) - کارشناس اقتصادی گفت: «نحوه افزایش حقوق» و «تغییر رویکرد کاملاً محتمل حاکمیت در نحوه توزیع یارانه‌ها»، دو عامل مهمی هستند که به کاهش نابرابری در سال ۹۸ کمک خواهند کرد.