اقتصاد جهانی - شرح آنلاین
دوران رکود جهانی متأثر از ویروس کرونا آغاز شد ۲۷ اسفند ۱۳۹۸

دوران رکود جهانی متأثر از ویروس کرونا آغاز شد

به گواه اقتصاددانان، جهان صد در صد وارد دوران رکود شده است. رکودی که مثل ویروس کرونا، عالم‌گیر است و اقتصاد همه کشورها را بیمار می‌کند.