اقتصاد درمان - شرح آنلاین
صنعت دارو قربانی هزینه های طرح تحول سلامت ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

صنعت دارو قربانی هزینه های طرح تحول سلامت

مهر ، (شرح آنلاین) - عضو سابق هیات مدیره اتحادیه وارد کنندگان دارو، در تفسیر وضعیت صنعت دارو در ۶ سال گذشته، گفت: دلایل متعددی برای عقب ماندگی صنعت داروسازی کشور وجود دارد.