اقتصاد هوشمند - شرح آنلاین
موازی کاری اداری و چالش های مدیریتی مانع توسعه اقتصادی ایران است ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

موازی کاری اداری و چالش های مدیریتی مانع توسعه اقتصادی ایران است

( شرح آنلاین ) - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان گفت: علت عدم موفقیت ایران در توسعه اقتصادی را کمبود منابع مالی، همپوشانی و موازی کاری مراجع تصمیم گیری، نبود نظام آماری دقیق و مناسب، چالش های مدیریتی، وجود بروکراسی های سنگین اداری، اشکالات وارد بر ساختار اقتصادی و ... برشمرد.