اقدامات پیشگیرانه - شرح آنلاین
توصیه های ایمنی در مواجهه با سیل + تصاویر آموزشی ۱۱ فروردین ۱۳۹۸

توصیه های ایمنی در مواجهه با سیل + تصاویر آموزشی

تبریز ، (شرح آنلاین) - با توجه به بارندگی های اخیر در کشور شاهد اتفاقات تلخ و شیرین گوناگونی بودیم، اتفاقاتی که ضمن پیامد های مثبت خسارات جانی و مالی بسیاری را بر دوش ملت ایران تحمیل کرد. اما انسان همواره می‌تواند با آموزش صحیح خود را با هرشرایطی تطبیق دهد.