اقدام ملی مسکن - شرح آنلاین
آغاز مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن از ۱۷ اسفند ۱۶ اسفند ۱۳۹۸

آغاز مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن از ۱۷ اسفند

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از آغاز مرحله دوم ثبت‌نام طرح اقدام ملی مسکن از ۱۷ اسفند خبر داد.