اقلام مصرفی - شرح آنلاین
قیمت ۱۰ گروه مواد خوراکی افزایش و یک گروه کاهش یافت ۱۹ آبان ۱۳۹۷

قیمت ۱۰ گروه مواد خوراکی افزایش و یک گروه کاهش یافت

گزارش بانک مرکزی از افزایش قیمت خرده فروشی ۱۰ گروه اقلام خوراکی در هفته منتهی به یازدهم آبان حکایت دارد.