الجزیره - شرح آنلاین
هیچ ابتکاری در سیاست خارجی از آمریکا ندیدیم ۱۲ مهر ۱۳۹۸

هیچ ابتکاری در سیاست خارجی از آمریکا ندیدیم

مهر، شرح آنلاین _ رئیس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه هیچ ابتکاری در عرصه سیاست خارجی از آمریکایی‌ها ندیدیم گفت که آنها اگر پرونده خود را در سیاست خارجی ورق بزنند خواهند دید که نمره قبولی ندارند.