العربی قطر - شرح آنلاین
پورعلی گنجی به قطر رفت ۱۱ بهمن ۱۳۹۷

پورعلی گنجی به قطر رفت

(شرح آنلاین ) - چند ساعت بعد از ادعای عجیب رسانه های قطری باشگاه العربی اقدام به معرفی ستاره ایرانی به عنوان یکی دیگر از خریدهای زمستانی کرد.