الف ویژه - شرح آنلاین
حاشیه های سبقت گرفته از متن/ماجرای کارگردان با سیما ۲۰ اسفند ۱۳۹۷

حاشیه های سبقت گرفته از متن/ماجرای کارگردان با سیما

مهر؛ (شرح آنلاین)-سریال‌های کمال تبریزی از «دوران سرکشی» تا «الف ویژه» همواره حاشیه‌ساز بوده است؛ حاشیه‌هایی که زمانی پس از پخش دامن‌گیر سریال می‌شد و در سال‌های اخیر تبدیل به دست‌انداز در مسیر تولید شده است