المار ممدیاراف - شرح آنلاین
گسترش همه جانبه روابط ایران و جمهوری آذربایجان ۱۴ فروردین ۱۳۹۸

گسترش همه جانبه روابط ایران و جمهوری آذربایجان

ایرنا ، ( شرح آنلاین ) - سال 1397 سالی پرتحرک در روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در همه حوزه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی به شمار می آید.