المار ممدیاراوف - شرح آنلاین
بازتاب سفر محمدیاراف به ایران در رسانه های آذربایجان ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

بازتاب سفر محمدیاراف به ایران در رسانه های آذربایجان

باکو،ایرنا،(شرح آنلاین) - سفر المار محمدیاراف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به جمهوری اسلامی ایران بازتاب گسترده ای در رسانه های این کشور داشته است .