المپیک - شرح آنلاین
وضعیت بورسیه‌های ورزش ایران برای المپیک ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

وضعیت بورسیه‌های ورزش ایران برای المپیک

نیمی از ورزشکاران ایرانی که برای المپیک ریو بورسیه کمیته بین‌المللی المپیک شدند، نتوانستند برای بازی‌ها سهمیه بگیرند، اتفاقی که برخی از بورسیه شده‌های المپیک توکیو را هم تهدید می‌کند.

از لوزان به ایران / موزه المپیک در ایران دایر می شود ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

از لوزان به ایران / موزه المپیک در ایران دایر می شود

مهر، (شرح آنلاین)-بخشی از آثار مربوط به موزه ورزش لوزان سوئیس به ایران منتقل می‌شود تا در موزه ورزش المپیک و پارالمپیک نمایش داده شود.