المپیک - شرح آنلاین
از لوزان به ایران / موزه المپیک در ایران دایر می شود ۲۱ اسفند ۱۳۹۷

از لوزان به ایران / موزه المپیک در ایران دایر می شود

مهر، (شرح آنلاین)-بخشی از آثار مربوط به موزه ورزش لوزان سوئیس به ایران منتقل می‌شود تا در موزه ورزش المپیک و پارالمپیک نمایش داده شود.