الهوردی دهقانی - شرح آنلاین
ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌آور و فسادزا است 03 دی 1399
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس؛

ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت‌آور و فسادزا است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارز 4200تومانی را رانت آور و فسادزا توصیف کرد.

نماینده مجلس: خواب و خیالهای نوعثمانی گری تعبیر نخواهد شد 25 آذر 1399

نماینده مجلس: خواب و خیالهای نوعثمانی گری تعبیر نخواهد شد

نماینده مردم ورزقان و خاروانا با تاکید بر اینکه خواب و خیال‌های نوعثمانی‌گری اردوغان تعبیر نخواهد شد، تاکید کرد: این اظهارات هیچ خاستگاه و اقبالی میان مردم آذربایجان نداشته و جمهوری اسلامی هم در حفظ تمامیت ارضی و امنیت مرزهای خود با کسی تعارف ندارد.