الکتریسیته - شرح آنلاین
پارچه ای که الکتریسیته تولید می کند ۱۶ فروردین ۱۳۹۸

پارچه ای که الکتریسیته تولید می کند

دو شرکت یک چادر کمپینگ ابداع کرده اند که نور خورشید را جمع آوری می کند. پارچه این چادر ۱۲۰ وات الکتریسیته به ازای هر متر مربع تولید می کند.