الیگودرز - شرح آنلاین
خسارت ۱۶۹ میلیاردی سیل به راه های شهرستان الیگودرز ۱۹ فروردین ۱۳۹۸

خسارت ۱۶۹ میلیاردی سیل به راه های شهرستان الیگودرز

مهر ، ( شرح آنلاین ) - مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و معین وزیر راه در رسیدگی به خسارات سیلاب به الیگودرز گفت: خسارات سیل به راه های این شهرستان ۱۶۹ میلیارد تومان برآورد شده است.