امامت - شرح آنلاین
“محمدرضایی” به ادعاهای “سروش” پاسخ داد ۲۹ آبان ۱۳۹۷

“محمدرضایی” به ادعاهای “سروش” پاسخ داد

استاد فلسفه دین دانشگاه تهران به ادعاهای جدید عبدالکریم سروش در زمینه اعتقاد به امامت و عصمت ائمه معصومین و اعتقاد به وجود امام زمان(عج) پاسخ داد.