امام البخاری - شرح آنلاین
ظرفیت‌های گردشگری اسلامی در ازبکستان ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

ظرفیت‌های گردشگری اسلامی در ازبکستان

تسنیم، (شرح آنلاین) - توریسم حلال و گردشگری زیارتی یکی از حوزه‌های مورد توجه دولت ازبکستان بوده است و در این راستا امضای موافقتنامه سازماندهی تورهای ویژه زیارتی بین ازبکستان با پاکستان و ترکیه صورت گرفته است.