امام حسین (ع) - شرح آنلاین
مراسم شبیه خوانی هیئت عاشقان حضرت ابولفضل واقع در قراملک ۲۸ مهر ۱۳۹۸

مراسم شبیه خوانی هیئت عاشقان حضرت ابولفضل واقع در قراملک

  الف_الف_۸۰

مراسم عزاداری اربعین حسینی در تبریز ۲۷ مهر ۱۳۹۸

مراسم عزاداری اربعین حسینی در تبریز

احتمال دارد مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی نشود ۰۹ مرداد ۱۳۹۸

احتمال دارد مرز خسروی برای اربعین امسال بازگشایی نشود

مهر، شرح آنلاین - دبیر ستاد مرکزی اربعین حسینی (ع) گفت: به دلیل اینکه طرف عراقی هنوز آمادگی کامل برای بازگشایی مرز خسروی را ندارد، امکان دارد این مرز برای اربعین امسال بازگشایی نشود.