امام صادق - شرح آنلاین
نماز نقش موثری در موفقیت ها دارد ۰۲ اردیبهشت ۱۳۹۸

نماز نقش موثری در موفقیت ها دارد

ایلام،( شرح آنلاین ) - محقق علوم دینی گفت: نقش نماز در توفیق وموفقیت های اجتماعی ، فرهنگی ، بسیار حایزاهمیت است .