امنیت غذایی مردم - شرح آنلاین
تهدید امنیت غذایی مردم توسط سودجویان جنایت علیه مردم است ۰۳ آذر ۱۳۹۹
آیت الله رییسی:

تهدید امنیت غذایی مردم توسط سودجویان جنایت علیه مردم است

رییس قوه قضاییه گفت: تهدید امنیت غذایی مردم توسط سوداگران و سودجویان جنایت علیه مردم است و بازی کردن با امنیت جانی مردم یک مسأله عادی نیست.