امنیت ملی - شرح آنلاین
ایران رتبه سوم دنیا در خصوص کثرت همسایگان را دارد ۲۴ اسفند ۱۳۹۷

ایران رتبه سوم دنیا در خصوص کثرت همسایگان را دارد

مهر، (شرح آنلاین) - عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد: جمهوری اسلامی باید حداکثر استفاده از ظرفیت‌های کشور عراق را داشته باشد و این سیاست باید در خصوص روابط جمهوری اسلامی ایران با همه همسایگانش اعمال شود.