امواج مایکرویو سوپرسونیک - شرح آنلاین
کانادا مدعی تداوم بیماری مرموز دیپلمات‎های اعزامی این کشور به کوبا شد ۰۸ آذر ۱۳۹۷

کانادا مدعی تداوم بیماری مرموز دیپلمات‎های اعزامی این کشور به کوبا شد

دولت کانادا مدعی است، یکی دیگر از دیپلمات‎های اعزامی این کشور به کوبا به بیماری عجیب و ناشناخته ای گرفتار شده است.