امیرحسین قاضی زاده هاشمی - شرح آنلاین
۹ نفر کاندیدای کارپردازی مجلس شدند ۰۵ خرداد ۱۳۹۸

۹ نفر کاندیدای کارپردازی مجلس شدند

فارس، (شرح آنلاین) - ۹ کاندیدای کارپردازی در چهارمین اجلاسیه دوره دهم مجلس شورای اسلامی اعلام شدند.