امیرکبیر - شرح آنلاین
سامانه حذف نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر ساخته شد ۲۸ دی ۱۳۹۷

سامانه حذف نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر ساخته شد

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به طراحی سامانه ای برای حذف نویز صوتی ناشی از موتور جنگنده و هلیکوپتر از صدای صحبت خلبان شدند.

امیرکبیر ایران، مرد غیور مام میهن ۲۰ دی ۱۳۹۷

امیرکبیر ایران، مرد غیور مام میهن

نه فرزند مرد نامداری بود که از ژن خوبش استفاده کند نه وعده های آن چنان انتخاباتی داده بود که مجبور به ریاکاری باشد، هیچ یک نبود و تنها محمدتقی خان فراهانی ملقب به میرزا تقی خان امیر کبیر بود و بس.