امیر حسین خانزادی - شرح آنلاین
“زیردریایی فاتح” در کمین دشمنان ۳۰ آبان ۱۳۹۷

“زیردریایی فاتح” در کمین دشمنان

فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: زیردریایی فاتح اولین زیر دریایی کلاس متوسط است که تماما ایرانی بوده و در مجموعه وزارت دفاع ساخته شده است و قطعا برای دشمنان ما یک غافلگیری خواهد بود.