امیر رضا خرم طوسی - شرح آنلاین
صیاد شیرازی صیاد دل‌ها/ کسی که خار چشم دشمن شد ۲۳ فروردین ۱۳۹۸

صیاد شیرازی صیاد دل‌ها/ کسی که خار چشم دشمن شد

مهر،( شرح آنلاین ) - شهید علی صیاد شیرازی، پروانه ای از دشت ایثار و فداکاری بود که رشادت های بی بدیلش ستاره پرفروغ دیگری در آسمان تاریخ نظام جمهوری اسلامی شد.