امیر صباحی فرد - شرح آنلاین
نیروهای مسلح و بررسی تغییرات اخیر در آنها ۱۶ تیر ۱۳۹۸

نیروهای مسلح و بررسی تغییرات اخیر در آنها

میزان،( شرح آنلاین ) - طی سه ماه و نیم سپری شده از سال ۱۳۹۸ شاهد ۹ تغییر و تحول در سطح فرماندهی کلان نیرو‌های مسلح اعم از ستاد کل نیرو‌های مسلح، ارتش، سپاه و بسیج بودیم.