امیر علی - شرح آنلاین
امیر علی اکبری رقیب آمریکایی را ناکوت کرد + فیلم کامل ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

امیر علی اکبری رقیب آمریکایی را ناکوت کرد + فیلم کامل

(شرح آنلاین) - امیر علی اکبری فایتر مشهور و محبوب ایرانی در مقابل شلتون گریوز بوکسر آمریکایی به پیروزی رسید.