امیر غفاری - شرح آنلاین
تا آخرین لحظه ارتش در کنار مردم گلستان می ماند ۰۳ فروردین ۱۳۹۸

تا آخرین لحظه ارتش در کنار مردم گلستان می ماند

مهر ، (شرح آنلاین) - ارشد نظامی ارتش در استان گلستان گفت: تا به امروز ۸۰۰ نفر از پرسنل ارتش، به همراه ادوات و ماشین آلات سبک و سنگین در حال امدادرسانی به مردم هستند و تا آخرین لحظه در کنار مردم گلستان هستیم.