امینه گولشه - شرح آنلاین
حضور اردوغان به عنوان شاهد مراسم ازدواج مسعود اوزیل ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

حضور اردوغان به عنوان شاهد مراسم ازدواج مسعود اوزیل

شرح آنلاین - رئیس جمهور ترکیه با حضور در استانبول به عنوان شاهد عقد مسعود اوزیل بازیکن آرسنال با آمینه گولشه شرکت کرد.