امین الضرب - شرح آنلاین
برجسته ترین بازرگان قرن ۱۹ ایران/تاجری از دیار خوی ناجی ایران از قحطی ۲۶ آبان ۱۳۹۷

برجسته ترین بازرگان قرن ۱۹ ایران/تاجری از دیار خوی ناجی ایران از قحطی

برجسته ترین بازرگان قرن نوزده ایران و اولین سرمایه گذار صنعتی در ایران حاج محمدحسن اصفهانی معروف به کمپانی و ملقب به امین دارالضرب ـ مخففاً امین الضرب بود که با تدبیری در دوران قاجار توانست تهران را از قحطی نجات دهد.