امین حصبینی - شرح آنلاین
کمپین جاسوسی سایبری در خاورمیانه کشف شد ۲۱ فروردین ۱۳۹۸

کمپین جاسوسی سایبری در خاورمیانه کشف شد

اسپوتینگ ، ( شرح آنلاین ) - رئیس مرکز تحقیقات خاورمیانه کسپرسکی از کشف یک کمپین جاسوسی سایبری خبر داد.