امین مرادخانی - شرح آنلاین
این راک بی باک، کولگه سایه به سایه موسیقی جهانی ۱۲ مهر ۱۳۹۸

این راک بی باک، کولگه سایه به سایه موسیقی جهانی

شرح آنلاین - عرصه هنر موسیقی دارای وسعت و عمقی به بلندای تاریخ بشریت است و حضور در این دنیای پر فراز و نشیب علاوه بر ذوق و استعداد ذاتی به دانش مرتبط با آن نیز نیازمند است و اکنون گروه هنری " کولگه " با ورود به دنیای موسیقی راک طرحی نو در این زمینه در انداخته است.