انتخابات گرجستان - شرح آنلاین
بخشش بدهی بانکی شهروندان گرجی توسط دولت گرجستان ۲۹ آبان ۱۳۹۷

بخشش بدهی بانکی شهروندان گرجی توسط دولت گرجستان

نخست وزیر گرجستان، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور، اعلام کرد: دولت بدهی بانکی ۶۰۰ هزار شهروند گرجستانی را می بخشد .