انتقال قدرت - شرح آنلاین
پمپئو از آغاز انتقال قدرت به بایدن در وزارت خارجه خبر داد ۰۵ آذر ۱۳۹۹

پمپئو از آغاز انتقال قدرت به بایدن در وزارت خارجه خبر داد

وزیر امور خارجه آمریکا از آغاز روند انتقال قدرت در این وزارتخانه به رئیس جمهور احتمالی بعدی آمریکا خبر داد.