انتقال قدرت - شرح آنلاین
پمپئو از آغاز انتقال قدرت به بایدن در وزارت خارجه خبر داد 05 آذر 1399

پمپئو از آغاز انتقال قدرت به بایدن در وزارت خارجه خبر داد

وزیر امور خارجه آمریکا از آغاز روند انتقال قدرت در این وزارتخانه به رئیس جمهور احتمالی بعدی آمریکا خبر داد.