انجمن دانشجویی - شرح آنلاین
ولی عهد سعودی بی اعتنا به اعتراضات وارد موریتانی شد ۱۱ آذر ۱۳۹۷

ولی عهد سعودی بی اعتنا به اعتراضات وارد موریتانی شد

ولی‌عهد سعودی با وجود اعتراضات مردمی، امروز وارد "نواکشوت" پایتخت موریتانی شد.